Wžžžžuuuuu...!

20-04-06

Solidní jízda... někdy stačí k rozaktivnění málo - Freeland a sluníčko. Dveře na balkón otevřené - auta hučí, stroj hučí. Stoj mě brzdí. Auta jedou. Já....