Pluto - už není poslední :-(

24-08-06

Pluto už není posledníNo - škoda. "Tak nám zrušili planetu" :) Některým trackům (EOST - Pluto 4.6 MiB .mp3) díky přeškatulkování (planeta sem - planeta tam :) trochu ubývá na smyslu (rozhodně ale ne na výtečnosti).
Stejně bylo rozhodnuto ještě před začátkem sympózia...