Co mi zjevně chybí

20-09-05

Filosofický slovník říká:
Entelechie (z řeckého en, uvnitř, telos, cíl a echein, mít); od Aristotela název pro uskutečňování možností, zacílenost, směřování k cíli.

Fajn - první fáze řešení problému je jeho pojmenování ;)